STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE MICHALICKOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELAR MICHALICKOVÁ

 

     

Studio legale internazionale Michalicková Advokátní kancelár Michalicková


Via Flaminia, 334 00196 Roma - Italy

Vejvodova 445/1 11000 Praha 1 - Czech Republic

Tel.: 0039 06 3230850

Fax: 0039 06 2322765

Email: michaliclawfirm@tin.it


Lingue di contatto: Italiano, Ceco, Slovacco, Inglese, Russo.

Materie/Predmety:
1. Recupero Crediti (Vymáhání pohledávek),
2. Successioni (Dedictví),
3. Diritti di proprietŕ (Vlastnické právo),
4. Diritto di famiglia (Rodinné právo),
5. Risarcimento danni materiali ed alla salute dalla circolazione di veicoli (Náhrada škody, materiální a na zdraví z automobilové nehody),
6. Responsabilitŕ medica (lékarská zodpovednost),
7. Diritto penale - costituzione parte civile, estradizione, difesa etc.- (Trestní právo - Zastupování poškozeného v trestním procese, obhajoby, extradikce ecc.-),
8. Conciliazioni (dohody).


Copyright © Di Paola - Michalickova 2011 All rights reserved
.